Centrum Projektów Europejskich – audyt technologiczny

O PROJEKCIE

Klient
Centrum Projektów Europejskich
DATA:
2017-2018

Centrum Projektów Europejskich jest państwową jednostką budżetową, nadzorowaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju – utworzoną w celach wspierania instytucji realizujących programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) oraz wspieranie instytucji realizujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki i podmiotów odpowiedzialnych za upowszechnianie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) w zakresie innowacyjności i współpracy ponadnarodowej.

Zakres prac

  • badanie statyczne kodu systemów Centrum Projektów Europejskich
  • badanie dynamiczne kodu systemów Centrum Projektów Europejskich
  • wypracowanie i wdrożenie procedur współpracy Centrum Projektów Europejskich z Dostawcami (m.in. w obszarze continuous delivery CI)


Na zlecenie Centrum Projektów Europejskich pracownicy Pragma Software przeprowadzili usługi konsultacji w zakresie audytu technicznego kodu źródłowego używanych systemów. Usługa została wykonana terminowo oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

Możemy polecić Pragma Software jako rzetelnego partnera biznesowego wykonującego usługi w profesjonalny sposób.

 

Łukasz Dmowski,

Naczelnik Wydziału Administracji, Centrum Projektów Europejskich.